Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Αυτοαντικειμενοποίηση: ντροπή για το σώμα, σωματική επιτήρηση, κοινωνικό σωματικό άγχος και επιπτώσεις στη διάθεση σε Ελληνίδες φοιτήτριες

Τύπος Άρθρου :

Ερευνητική εργασία


Εισαγωγή: Η αυτοαντικειμενοποίηση είναι η τάση υπερεκτίμησης της εμφάνισης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ικανότητα του ατόμου. Σκοπός: Η προσέγγιση της θεωρίας της αυτοαντικειμενοποίησης και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία των νεαρών γυναικών. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη (cross-sectional study) διάρκειας οκτώ μηνών (Οκτώβριος 2015-Μάιος 2016) σε τυχαίο δείγμα 170 φοιτητριών Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Χρησιμοποιήθηκε σύνθετο ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία και τις Κλίμακες Αυτοαντικειμενοποίησης, Ντροπής για το Σώμα, Επιτήρησης Σώματος, Κοινωνικού Σωματικού Άγχους και Θετικού-Αρνητικού Συναισθήματος. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS v.20. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 19.86 έτη (mean: 19.86, SD: 3.77, Min: 18, Max: 55, Range: 37), ο μέσος ΒΜΙ 21.06 (mean: 21.06, SD: 2.69, Min: 14.53 Max: 32.46, Range: 17.93) και η πλειοψηφία (77,2%) είχε φυσιολογικό βάρος. Η αυτοαντικειμενοποίηση ήταν ανεξάρτητη της σωματικής διάπλασης, ενώ συσχετίστηκε θετικά με την ντροπή για το σώμα (r = .293, p = 0.01), το άγχος για την εμφάνιση (r = .292, p = 0.01) και την αρνητική διάθεση (r = .236, p = 0.01). Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ ντροπής για το σώμα, άγχους για την εμφάνιση και αρνητικής διάθεσης και αρνητική συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με την θετική διάθεση. Η επίδραση της υποκατηγορίας ΒΜΙ ήταν σημαντική μόνο στο ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Σωματικού Άγχους (F = 2.93, df = 3, p = 0.035) και οι υπέρβαρες-παχύσαρκες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία (3.22) σε σχέση με τις λιποβαρείς (2.63). Η επιτήρηση του σώματος συσχετίστηκε θετικά με την αυτοαντικειμενοποίηση (r = .377, p = 0.01), την ντροπή για το σώμα (r = .503, p = 0.01) και το άγχος για την εμφάνιση (r = .478, p = 0.01), ενώ οι αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης επιβεβαίωσαν τον προβλεπτικό ρόλο της ντροπής για το σώμα και του κοινωνικού σωματικού άγχους στη θετική και αρνητική διάθεση. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες φοιτήτριες ψυχολογίας βιώνουν την εμπειρία της αυτοαντικειμενοποίησης ανεξαρτήτως της σωματικής τους διάπλασης, κάτι που συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...