• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Άγχος για την καρδιακή λειτουργία και επιθετικότητα στην κρίση πανικού
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

H κρίση πανικού ενσωματώνει την τάση του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις σωματικές αισθήσεις ως απειλητικές και επικίνδυνες. Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη σωματοποίηση του άγχους με επικέντρωση στην καρδιακή λειτουργία και στην επιθετικότητα, σε άτομα που έχουν υποστεί κρίσεις πανικού. Το δείγμα της μελέτης καθορίστηκε να αποτελέσουν 145 άτομα, (Ν= 145), εκ των οποίων 23 (16%) ήταν άνδρες και 122 (84%) γυναίκες, που έχουν υποστεί έστω και μια φορά στην ζωή τους κρίση πανικού. Η διαπίστωση των επεισοδίων, έγινε ύστερα από διαγνωστική συνέντευξη, σύμφωνη με τα κριτήρια του DSM-V. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια α) το Cardiac Anxiety Questionnaire και β) το Hostility and Direction of Hostility Questionnaire. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώθηκε μια θετική διασύνδεση του άγχους της καρδιακής λειτουργίας με την τάση για επιθετικότητα, στα άτομα με κρίση πανικού και παρατηρήθηκε πως η αυξανόμενη σωματοποίηση της αντιληπτικής επικινδυνότητας των καρδιακών αισθήσεων, είναι δυνατό να εμπλέκεται στην αύξηση της ροπής προς επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, είτε προς τον εαυτό είτε προς τους άλλους. Μια περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου κρίνεται απαραίτητη, τόσο σε επίπεδο μηχανισμών, όσο και σε επίπεδο των επιπτώσεων της σχέσης αυτής, στην κλινική πράξη.

Share: