• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Χρήση Κοινωνικών Ρομπότ και Προτάσεις για τη Βελτίωση Κοινωνικών Δεξιοτήτων Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Περίληψη:

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τα άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και από επαναλαμβανόμενες ή περιορισμένες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου παρατηρείται αυξημένος επιπολασμός της ΔΑΦ στον μαθητικό πληθυσμό, η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων από μικρή ηλικία θεωρείται επιβεβλημένη. Η Κοινωνική Ρομποτική αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με ΔΑΦ. Στην έρευνα για παιδιά με ΔΑΦ έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλία ρομπότ με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως τα: KASPAR, PARO, ΝΑΟ και ΤΕΟ. Tα θετικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί υποδηλώνουν ένα νέο ελπιδοφόρο πεδίο έρευνας. Με σκοπό οι παρεμβάσεις με ρομπότ για παιδιά με ΔΑΦ να μπορούν να υλοποιηθούν πέραν από το ερευνητικό εργαστήριο προτείνεται μεταξύ άλλων: τυποποίηση και βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των παρεμβάσεων και της τεχνολογίας, παραμετροποίηση και αναγνώριση του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα της ΔΑΦ, καθώς και ενσωμάτωση των παρεμβάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη της νευροεπιστήμης και ο συνδυασμός Ρομποτικής με  τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Εκμάθηση μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ. 

Share: