• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διακοπή καπνίσματος και καρδιο-αναπνευστικός κίνδυνος
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το κάπνισμα είναι μια βλαβερή συνήθεια με αρνητική επίδραση σχεδόν σε όλους τους ιστούς, όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος του καπνίσματος στις καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις και η ευεργετική επίδραση της διακοπής του. 
Υλικό και Μέθοδος: Αναζητήθηκαν άρθρα στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων PubMed. Επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν άρθρα ανασκόπησης σχετικά με το θέμα στην αγγλική γλώσσα και προσφάτως δημοσιευμένα. 
Αποτελέσματα: Το κάπνισμα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη τόσο καρδιαγγειακών (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) όσο και αναπνευστικών παθήσεων (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος του πνεύμονα). Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου σε υγιή άτομα και βελτιώνει την πορεία της νόσου σε νοσούντες. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί ουσιαστικότατο προληπτικό μέτρο και οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους για τη διακοπή του καπνίσματος.

Share: