• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
"Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Υγεία 2020". Η Μείωση των Ανισοτήτων στην Υγεία στην Ελλάδα και η Συμβολή του Νέου Αντικαπνιστικού Νόμου στην Επίτευξη των Στόχων του Πλαισίου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το “Υγεία 2020” αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής που θεσπίστηκε από τον Π.Ο.Υ με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών. Για την επίτευξή του, θέτει έξι κύριους στόχους για τους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες που ελέγχονται από συγκεκριμένες δομές και προγράμματα του Π.Ο.Υ. Τα ελληνικά δεδομένα για τον στόχο μείωσης των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας είναι αμφίσημα καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά ορισμένους από τους δείκτες αξιολόγησης.  Κυρίαρχοι παράγοντες κινδύνου της υγείας των ευρωπαίων αναδεικνύονται το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης που οδηγούν στην παχυσαρκία με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί αρνητικά στο επιπολασμό τους. Η αντιμετώπιση των παραπάνω επικεντρώνεται σε πολλά προγράμματα πρόληψης τόσο των διεθνών οργανισμών όσο και των μεμονωμένων κρατών. Ο αντικαπνιστικός νόμος και τα μέτρα πρόληψης κατά του καπνίσματος αποτελούν καίριες πολιτικές δράσεις που επηρεάζουν θετικά την πλειοψηφία των μετρήσιμων δεικτών των στόχων του “Υγεία 2020” συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του σκοπού του.

Share: