• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Φυσική Άσκηση & Κατάθλιψη
Περίληψη:

Η κατάθλιψη είναι μία πνευματική και ψυχική διαταραχή η οποία υπάγεται στην διαταραχή και δυσλειτουργία της ψυχικής διάθεσης. Η κλινική κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία αναπηρίας στην βόρεια Αμερική όπως και σε άλλες χώρες και φαίνεται ότι θα γίνει η δεύτερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως ως το 2020. Η φυσική άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης αλλά και θεραπείας για την κατάθλιψη. Μετά την διάγνωση της κατάθλιψης, το πρόγραμμα της θεραπείας θα πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με την φυσιογνωμία του ασθενή και την ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά της ψυχικής δυσλειτουργίας από την οποία πάσχει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί επίσης στην ένταση, την διάρκεια το χρόνο και την τοποθεσία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η φυσική άσκηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί νευρο-βιολογικοί και ψυχολογικοί μηχανισμοί εξηγούν την σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και ψυχικής υγείας. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες oι οποίες θα εξετάζουν τους νευρο-βιολογικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης της κατάθλιψης, επίσης έρευνες σε εφήβους και παιδιά αλλά και έρευνες που θα εξετάζουν την δοσολογία της φυσικής άσκησης με σκοπό τα βέλτιστα αποτελέσματα για την μείωση της κατάθλιψης. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της ασθένειας της κατάθλιψης προβλήματος που απασχολεί την δημόσια υγεία

Share: