• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Γνώσεις φοιτητριών νοσηλευτικής σχετικά με την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Περίληψη:

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων φοιτητριών ενός νοσηλευτικού τμήματος αναφορικά με τις δυνατότητες πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με το εμβόλιο έναντι του HPV. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 110 φοιτήτριες Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ ηλικίας 18-54 ετών του 5ου και 6ου εξαμήνου. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφορούσε στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τις δυνατότητες πρόληψής του. Αποτελέσματα: Το 64 % περίπου των φοιτητριών γνώριζε την ύπαρξη εμβολίου έναντι του HPV, ενώ λιγότερες από τις μισές γυναίκες γνώριζαν την ύπαρξη του HPV test. Ο φόβος των παρενεργειών ήταν η κυριότερη αιτία απροθυμίας εμβολιασμού. Οι φοιτήτριες εμφανίζονται πιο δεκτικές στον εμβολιασμό των ιδίων συγκριτικά με τον εμβολιασμό των θυγατέρων τους ( p<0.05). Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των φοιτητριών της Νοσηλευτικής σχετικά με τη πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κρίνονται ανεπαρκείς, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις για τον εμβολιασμός έναντι του HPV.

Share: