• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Γνωστικά Ελλείμματα Ασθενούς με Εκτομή Δεξιού Κροταφικού Λοβού
Περίληψη:

Εισαγωγή: Παρατηρήσεις ότι η εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων βελτίωνε την ψυχωσική συμπτωματολογία ορισμένων ασθενών οδήγησε στη θεωρία της λειτουργικής εξάρτησης και του βιολογικού ανταγωνισμού σχιζοφρενικών και επιληπτικών συμπτωμάτων. Αργότερα υποστηρίχθηκε η ύπαρξη θετικού δεσμού ανάμεσα στην επιληψία και τη σχιζοφρένεια (Slater et al., 1998). Οι σημερινή θέση είναι ότι υπάρχει σχέση, αλλά στο δεσμό που φαίνεται να έχουν επιληψία και ψύχωση, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός συμπτωμάτων μεταξύ επιληπτικών κρίσεων και ψυχωσικών εκδηλώσεων με εμφανή ελλείμματα και στο πεδίο των γνωστικών ικανοτήτων.
Σκοπός: Η διερεύνηση του νευροψυχολογικού προφίλ των γνωστικών και συμπεριφορικών ελλειμμάτων ψυχιατρικού ασθενούς με ιστορικό μετατραυματικής επιληψίας επί εδάφους χειρουργικής εκτομής του δεξιού κροταφικού λοβού.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed & Cochrane για την επιληψία, και χρησιμοποιήθηκε πληροφοριακό υλικό από το ιστορικό, την ψυχιατρική και νευροψυχολογική εκτίμηση γυναίκας ασθενούς η οποία παρουσίαζε συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και χειρουργική εκτομή μέρους του δεξιού κροταφικού λοβού.
Αποτελέσματα: Η ασθενής έδειξε ότι διατηρεί σε φυσιολογικά επίπεδα την ικανότητα επιτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και εκτίμησης ελέγχου της πραγματικότητας. Οι επιδόσεις της σε όλο το φάσμα των γνωστικών ικανοτήτων κυμάνθηκαν κάτω από τα φυσιολογικά όρια για την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης της.
Συμπεράσματα: Μπορεί να παρατηρηθεί ανάπτυξη ψύχωσης μετά από χειρουργική επέμβαση για μείωση των επιληπτικών κρίσεων. Συγκεκριμένα γνωστικά ελλείμματα και ψυχιατρικά συμπτώματα συνδέονται με την ελλειμματική λειτουργία του δεξιού κροταφικού λοβού, και διαφοροποιούν το συγκεκριμένο προφίλ ασθενούς από άλλα σύνδρομα που σχετίζονται με τον εστιακό εκφυλισμό στην συγκεκριμένη εγκεφαλική δομή.

Share: