• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
H νοσηλευτική αποκατάσταση στους ασθενείς με κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Ο τραυματισμός της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα εξ' αιτίας της υψηλής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Παρά την προηγμένη ιατρική περίθαλψη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού είναι χαμηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού. Η νοσηλεία σε σύγχρονα κέντρα Αποκατάστασης μειώνει τη θνησιμότητα και σοβαρότητα των επιπλοκών με ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης. Αυτά περιλαμβάνουν εκπαίδευση του ασθενούς, του φροντιστή καθώς ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις έχουν ίσως τον πιο σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή της λειτουργικής ανεξαρτησίας, την αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη καλύτερων προγραμμάτων αποκατάστασης θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων με κάκωση Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού.

Share: