• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
H ψυχολογική και κοινωνική στήριξη της εγκύου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το χρονικό διάστημα πριν τον τοκετό αλλά και η λοχεία αποτελούν περίοδο σημαντικών αλλαγών για τις γυναίκες(Smith & Singh, 1992). Ολόκληρη η χρονική περίοδος πριν και μετά τη γέννα είναι περίοδος υψηλής ευπάθειας σε ψυχιατρικές διαταραχές (Roca, 2005). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων και μηνών μετά τη γέννα, το νεογέννητο εξετάζεται με προσοχή από το ιατρικό προσωπικό, σε αντίθεση με τη μητέρα που «παραμελείται» (Harberger, Berchtold & Honikman, 1992). Το 50% των γυναικών που έχουν γεννήσει παρουσιάζουν επιλόχεια μελαγχολία, η 1 στις 5 γυναίκες παρουσιάζει επιλόχια κατάθλιψη και η 1 στις 1.000 υποφέρει από ψυχωτικές διαταραχές. Τα αίτια αποδίδονται σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες (Davis & Abou-Saley, 1992). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που ενημερώνονται και υποστηρίζονται πολύπλευρα (από το σύζυγο, το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τα προγράμματα ενημέρωσης, ψυχοπροφύλαξης και τις μαίες) από την αρχή της εγκυμοσύνης έως και τη λοχεία αδιάλειπτα, είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τη μητρότητα, παρουσιάζουν λιγότερα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα και περισσότερα θετικά συναισθήματα τόσο την περίοδο της εγκυμοσύνης, όσο και κατά την περίοδο της λοχείας.

Share: