• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η αξιολόγηση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και οι παράγοντες επιβάρυνσης της στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και λιτότητας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύει τους δείκτες υγείας της Ελλάδας και τους συγκρίνει με τους αντίστοιχους των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα βασικότερα προβλήματα υγείας που προκύπτουν εξαιτίας της ύφεσης και γίνεται αναφορά σε μελλοντικά προβλήματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού που θα έρθουν στο προσκήνιο ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Share: