• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η εισαγωγή της ανάκλασης στην Ελληνική νοσηλευτική εκπαίδευση: μετά τον θετικισμό, λίγο πριν το μεταμοντερνισμό
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το Ελληνικό μοντέλο εκπαίδευσης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένου και των Νοσηλευτικών τμημάτων βασίζεται στη θετικιστική φιλοσοφία. Η βασική θέση της θετικιστικής φιλοσοφίας παραγωγής γνώσης είναι ότι ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλοκουρδισμένη μηχανή, που διέπεται από αντικειμενικούς και αδιαμφισβήτητους νόμους, οι οποίοι με εργαλείο την αφαιρετική λογική μπορούν να συλληφθούν. Συνεχίζουν για να υποστηρίξουν ότι αυτή η αντικειμενική γνώση πρέπει να μεταδίδεται αυτούσια από τους διδάσκοντες στους διδασκόμενους. Ωστόσο, η θετικιστική φιλοσοφία έχει μια σειρά από περιορισμούς, όπως η ανθρώπινη πεπερασμένη νοητική δυνατότητα, η πολυπλοκότητα και μη-γραμμικότητα των φαινομένων, καθώς και η αντιφατική πεποίθηση ότι από υποκειμενικές αντιλήψεις μπορεί να παραχθεί αντικειμενική γνώση. Επιπλέον, το θετικιστικό μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στους στόχους, ανάγκες και απαιτούμενους ρόλους της Νοσηλευτικής. Το παρόν άρθρο προτείνει την ανακλαστική φιλοσοφία ως καταλληλότερο μηχανισμό παραγωγής γνώσης και εκπαίδευσης για τη Νοσηλευτική. Η ανακλαστική φιλοσοφία βασίζεται στην έγκυρη υποκειμενική και κριτική γνώση η οποία είναι προϊόν μιας λογικής διάρθρωσης που έχει συνέπεια, συνέχεια, αλληλουχία και αποφεύγει τις αντιφάσεις με το πλέγμα των ήδη υπαρχόντων γνώσεων, απόψεων και αντιλήψεων. Τέλος, ένα τέτοιο μοντέλο νοσηλευτικής εκπαίδευσης απαιτεί την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, των τεχνικών διδασκαλίας και των τρόπων αξιολόγησης.

Share: