• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση των προγεννητικών και περιγεννητικών παραγόντων στην πρόσληψη βάρους κατά την πρώιμη παιδική ηλικία
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Οι πρώιμες επιδράσεις, που ξεκινούν στο ενδομήτριο περιβάλλον και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του σωματικού βάρους κατά την παιδική ηλικία με επιπτώσεις που διαρκούν μέχρι και την ενηλικίωση. Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποτελεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σκοπός της είναι να μελετήσει τους προγεννητικούς και τους περιγεννητικούς παράγοντες που επιδρούν στην πρόσληψη βάρους κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scholar Google. Αποτελέσματα: Οι προγεννητικοί και οι περιγεννητικοί παράγοντες σχετίζονται με την αύξηση του σωματικού βάρους και τον κίνδυνο παχυσαρκίας στα παιδιά. Το κάπνισμα της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το αυξημένο βάρος κύησης και η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη κύησης, το υψηλό βάρος γέννησης του βρέφους και η μειωμένη διάρκεια ύπνου αποτελούν ισχυρούς παράγοντες κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία, ενώ ο θηλασμός έχει προστατευτική δράση έναντι της αύξησης του σωματικού βάρους. Συμπεράσματα: Το χρονικό διάστημα από τη σύλληψη μέχρι την ηλικία των δύο ετών είναι κρίσιμη περίοδος για την εμφάνιση υπερβάλλοντος βάρους και παχυσαρκίας.

Share: