• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Υγεία, περιβάλλον και ποιότητα ζωής είναι πλέον αλληλένδετα, και τα τελευταία χρόνια αρκετά μοντέλα και θεωρίες για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής αναζητούν πρακτικούς τρόπους που να συμβάλουν στην ανάπτυξη, να προστατεύσουν το περιβάλλον και συγχρόνως να προάγουν την υγεία και την ποιότητα ζωής. Όμως, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία των κατοίκων. Ο συνωστισμός, η έλλειψη σωστών υποδομών, τα αυξημένα επίπεδα ρύπων, θορύβου και θερμοκρασιών αποτελούν τα βασικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι. Για το λόγο αυτή η παροχή δυνατότητας στους σημερινούς αστούς να έρθουν σε επαφή με τη φύση και η δημιουργία περισσοτέρων ζωνών πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Share: