• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επιβάρυνση των φροντιστών ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ποιοτική έρευνα.
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π) είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου για χιλιάδες ενήλικες που πεθαίνουν κάθε χρόνο. Το τυπικό πρότυπο για όσους ζουν με ΧΑΠ είναι η προοδευτική μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας καθώς και η σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής τους. Πολλά μέλη της οικογένειας αναλαμβάνουν τις ευθύνες της φροντίδας αυτών των ασθενών, χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση των φορτίων που συνδέονται με αυτό το ρόλο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης, είναι να μιλήσουν οι φροντιστές για την εμπειρία τους να ζουν με έναν ασθενή που πάσχει από ΧΑΠ, να αναζητήσουν νόημα και σημασία στην φροντίδα και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν μέσω αυτής, στοιχειά που ενδεχομένως θα μπορούσαν να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή τους. Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 46 φροντιστές ασθενών με ΧΑΠ συμμετείχαν στη μελέτη. Τα στοιχεία της ποιοτικής μελέτης συγκεντρώθηκαν μέσω δομημένων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν τόσο σε χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και στα σπίτια των φροντιστών. Αποτελέσματα: Από τους 46 φροντιστές, οι 10 ήταν άνδρες και οι 36 ήταν γυναίκες, μέσης ηλικίας τα 55.34 έτη, από τους οποίους οι 44 είχαν πρώτου βαθμού συγγένεια με τους ασθενείς. Οι περισσότεροι από τους φροντιστές που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως ο συγγενής τους ήταν εξαρτημένος από αυτούς «είμαι μέρα νύχτα κοντά του, δεν πηγαίνω πουθενά ούτε δευτερόλεπτο...» ενώ ένιωθαν ότι η κοινωνική τους ζωή υποφέρει λόγω του ότι φροντίζουν το συγγενή τους «βλέπω περιορισμένους ανθρώπους, δικούς μας, που ξέρουν το πρόβλημά μας...». Σχεδόν ένας στους δύο φροντιστές πίστευε ότι επειδή δαπανά αρκετό χρόνο με το συγγενή του, δεν είχε αρκετό χρόνο για τον εαυτό του. Συμπεράσματα: Οι φροντιστές ασθενών με ΧΑΠ γίνονται καθημερινά μάρτυρες των προβλημάτων και μοιράζονται μεγάλο μερίδιο της ασθένειας του αγαπημένου τους προσώπου. Η πολυδιάστατη εμπειρία της αγωνίας που υποβάλλονται οι ασθενείς με ΧΑΠ, τείνει να αντικατοπτρίζεται στους φροντιστές τους, κυρίως σε κοινωνικό, ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο, αν και σε ορισμένους φροντιστές φαίνεται ότι συνυπάρχουν και σωματικές συνέπειες σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους

Share: