• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας ως Δείκτης Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας μιας Χώρας: η Θέση της Ελλάδας σε Σχέση με την Υπόλοιπη Ευρώπη
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Ανάλογα με το μοντέλο του συστήματος υγείας που έχει υιοθετήσει η κάθε χώρα προκύπτει και η μορφή και η έκταση των υπηρεσιών υγείας αλλά και κοινωνικής και οικιακής φροντίδας που προσφέρονται σε ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας μπορεί να παρέχεται σε πολλαπλά επίπεδα, αναλόγως των αναγκών του χρήστη της υπηρεσίας αλλά και των δυνατοτήτων της κάθε χώρας. Η Ελλάδα όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές, παρότι τα ποσοστά των ατόμων με περιορισμένη καθημερινή δραστηριότητα αλλά και των νοσούντων από άνοια είναι υψηλά, κατατάσσεται στους ουραγούς της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ η χώρα ξοδεύει για μακροχρόνια φροντίδα μόλις το 1% της συνολικής δαπάνης για την υγεία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία, μιας άλλης χώρας του ευρωπαϊκού νότου (κατά το μοντέλο Ferrera), ανέρχεται στο 10,2%, φτάνοντας πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (10,4%). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον ιδιαιτέρα χαμηλό αριθμό κλινών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα (1,9 κλίνες /1000 κατοίκους έναντι του μέσου όρου των 45 κλινών/1000 κατοίκους της Ευρώπης) για την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας υγείας.

Share: