• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η «νοσηλεία» των τραυματιών στην ομηρική εποχή
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Από τη μελέτη των Ομηρικών επών φαίνεται ότι στην Αρχαία Ελλάδα είχε αναπτυχθεί, σε μεγάλο βαθμό, αξιόλογη εμπειρική ιατρική και θεραπευτική μέθοδος. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται πτυχές της θεραπευτικής φροντίδας των τραυματιών στα Ομηρικά έπη. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σχετική με το θέμα, με λέξεις ευρετηρίου που σχετίζονται με τη θεραπευτική στα Ομηρικά έπη. Αποτελέσματα: Στα έπη του Ομήρου αναφέρονται 150 περίπου ανατομικοί όροι, γίνεται αναφορά επιδημιών, νοσημάτων, λοιμών, μελαγχολίας, μανίας, δηγμάτων φιδιών, λιποθυμίας και μέθης. Από πλευράς φαρμάκων αναφέρεται ο μανδραγόρας, το όπιο, δηλητήρια βελών, διάφορες πικρές ρίζες και αιμοστατικά. Γνωστή επίσης ήταν η χρήση φορείων για τη μεταφορά τραυματιών, τα επονομαζόμενα και ως «φοράδα». Οι γιατροί των Ομηρικών χρόνων (Μαχάων, Ποδαλείριος) γνώριζαν επίσης τρόπους για την επίσχεση αιμορραγιών, τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων, την αφαίρεση ξένων σωμάτων, την επίδεση διαφόρων επιθεμάτων, και μάλιστα αναλγητικών, και την εφαρμογή πλήθους επιδέσμων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν σε μεγάλη έκταση. Συμπεράσματα: Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η ιατρική, όπως αποτυπώνεται στα χρόνια του Ομήρου βοήθησε μεγάλους πολεμιστές στα πεδία των μαχών, ανακουφίζοντας και θεραπεύοντάς τους.

Share: