• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η πρόκληση της υγιούς, ενεργού και επιτυχημένης γήρανσης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η γήρανση του ανθρώπου αποτελεί αναπόφευκτη φυσιολογική μεταβολή, είναι γενετικά καθορισμένη και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, οι οποίοι λειτουργούν από τη στιγμή της γέννησής του. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η προσέγγιση του γενικού περιεχομένου της υγιούς, ενεργού και επιτυχημένης γήρανσης και η παράθεση παρεμβάσεων καθυστέρησης της γήρανσης. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed και δευτερογενής αναζήτηση άρθρων χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Αποτελέσματα: Στο σύνολο της βιβλιογραφίας, η σωματική και πνευματική άσκηση, η σωστή διατροφή, η κοινωνική δραστηριότητα, οι δραστηριότητες αναψυχής αναφέρονται ως παρεμβάσεις για την καθυστέρηση του γήρατος και η παρούσα έρευνα τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης παρέμβασης, που προωθεί την αυτοφροντίδα στους ηλικιωμένους και τους επιτρέπει να ζήσουν στο σπίτι τους όσο το δυνατό περισσότερο. Συμπεράσματα: Με την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων εμφανίζεται και η ανάγκη για προώθηση της επιτυχούς γήρανσης. Η καλή υγεία είναι προϋπόθεση για επιτυχή γήρανση, αλλά και η αυτονομία είναι σημαντική, ως δράση υποστήριξης από την κοινωνία προς τους ηλικιωμένους. Επαρκής γνώση της φυσιολογικής και παθολογικής γήρανσης από τους νοσηλευτές θα βοηθήσει στον σχεδιασμό επιθυμητών ρεαλιστικών στόχων ως προς το σχεδιασμό της νοσηλευτικής φροντίδας.

Share: