• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Κινητοποιητική συνέντευξη στη διαχείριση των ασθενών με διαταραχές χρήσης αλκοόλ
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Περίληψη: Οι διαταραχές χρήσης αλκοόλ αποτελούν συχνό πρόβλημα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και η αντιμετώπισή τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μακροχρόνια ψυχοθεραπεία. Η κινητοποιητική συνέντευξη άρχισε να περιγράφεται το 1983 και σταδιακά εδραιώθηκε ως μία βραχεία, δομημένη παρέμβαση με στόχο αρχικά ασθενείς με προβληματική χρήση αλκοόλ. Από τότε έχουν προστεθεί πολλά νέα δεδομένα αλλά οι αρχές και η αξία της κινητοποιητικής προσέγγισης παρέμειναν αμετάβλητες: η προσεκτική ακρόαση, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός στην προσωπικότητα και στις επιθυμίες του ασθενούς σε μία προσπάθεια να κατανοήσει την επιβλαβή συμπεριφορά, να κινητοποιηθεί για να την αποδεχθεί και να την αλλάξει.
Η απουσία κινητοποίησης του ασθενούς είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην αλλαγή που καλείται να κάνει στη ζωή του. Αυτή η μέθοδος στοχεύει στο να ενισχύσει την κινητοποίηση για την αλλαγή, την παραμονή στη θεραπεία και την τήρηση των ιατρικών οδηγιών. Η κινητοποιητική προσέγγιση προσπαθεί να βοηθήσει τον ασθενή να κατανοήσει και να δεχθεί την απαιτούμενη αλλαγή στη ζωή του.
Περιγράφουμε τις βασικές αρχές, το πνεύμα και τις τεχνικές της κινητοποιητικής προσέγγισης. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στην άσκησή της σε ατομικό πλαίσιο αλλά κάνουμε βραχείες αναφορές τόσο στην εφαρμογή της σε ομαδικό ψυχοθεραπευτικό

Share: