• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Knowledge and practices of intensive care nurses in patients at risk of falling: a sample from Turkey
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Introduction: Intensive care units can be considered as a more controlled environment in terms of close monitoring of patients, but due to individual characteristics of patients, falls in intensive care patients may be more frequent and may result in more severe damages. Prevention of falls is primarily the responsibility of nurses, although it is a responsibility of all healthcare professionals. Design: This research study was carried out as a descriptive study. Method: The research population consisted of 236 nurses working at intensive care units of Our University Hospital. The sample consisted of 160 nurses with a power to represent the population, who were selected from the population by using the random sampling method. Data were collected using a questionnaire developed by the researcher. Results: The following was found in nurses’ statements about the assessment of risk of falling: 71.9% of the nurses did not use a scale of falling in the department where they worked; 55.0% had encountered falling patients; 53.8% did not give information to patients and their families about the ‘risk of patient falling;’ and 66.2% were not trained on the risk of falling but were found to believe that it was necessary to receive training. Conclusions: This study shows that intensive care nurses do not have sufficient knowledge about the fall risk of patients. It may be useful to assess the risk of falling and to educate nurses about the risk of falling with current approaches.

Share: