• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ο χορός ως μέσο θεραπείας και αποκατάστασης της αναπηρίας των ψυχικά πασχόντων
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Οι θεραπείες τέχνης αποτελούν μια δημιουργική θεραπευτική προσέγγιση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι ασθενείς μέσω των τεχνών βελτιώνουν τη σωματική τους ικανότητα και τη ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση. Ο χορός αποτελεί μια μορφή θεραπείας τέχνης, με κοινωνικές προεκτάσεις και άμεση θετική ανταπόκριση στη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Η εφαρμογή της χοροθεραπείας στους ψυχικά πάσχοντες αποσκοπεί κατά κύριο λόγο τόσο στη διαχείριση και θεραπεία όσο και στην αποκατάσταση των συμπτωμάτων της νόσου. Έχει παρατηρηθεί ότι η χοροθεραπεία σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές συμβάλει στη διαχείριση του άγχους, στην ανύψωση του συναισθήματος, στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και στην κοινωνική ένταξη των ασθενών. Η συνεισφορά της χοροθεραπείας στην αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής αναπηρίας θεωρείται σημαντική και ωφέλιμη. Η εντατική και ολοκληρωμένη χοροθεραπευτική προσέγγιση των ασθενών έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική εγρήγορση, τον περιορισμό των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου, την προώθηση της λειτουργικότητας και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ενιαίου συστήματος έγκυρης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αποκατάστασης, αλλά και η στελέχωσή του με εξειδικευμένους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, θα αποτελούσε μια βαθιά τομή στην πρόληψη και αποκατάσταση της ψυχικής νόσου και στην προώθηση της ψυχικής ευεξίας των ψυχικά πασχόντων στη χώρα μας.

Share: