• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Oι αντιλήψεις των μητέρων για την επίδραση που ασκούν τα περιβάλλοντα των δομών φροντίδας υγείας στα παιδιά με αυτισμό
Περίληψη:

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρούνται διαρκώς αυξανόμενες τάσεις στα ποσοστά διάγνωσης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας. Οι κύριοι φροντιστές των ατόμων αυτών από την πρώτη στιγμή της ανησυχίας τους έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα θεραπευτών, ιατρών και επαγγελματιών υγείας. Οι μαρτυρίες τους για τις εμπειρίες τους, έτσι όπως οι ίδιοι οι φροντιστές βιώνουν την αλληλεπίδραση τους μαζί με τα άτομα με αυτισμό με το εκάστοτε σύστημα φροντίδας υγείας είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Μέσα από αυτές, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς μπορούν να αισθάνονται τα άτομα με αυτισμό σε τέτοιου είδους δομές. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των αντιλήψεων των μητέρων παιδιών με αυτισμό αναφορικά με τα περιβάλλοντα των δομών φροντίδας υγείας ατόμων με αυτισμό. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ερευνητική μέθοδος.

Share: