• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι Απόψεις των Γονέων Μαθητών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔτ1) για το Ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Ο  Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 είναι  η συνηθέστερη χρόνια μεταβολική διαταραχή στα παιδιά  και η επίπτωσή της αυξάνεται παγκοσμίως. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται επιτήρηση και υποστήριξη από ενήλικες για τη διαχείριση της νόσου, που θα εξασφαλίσει τη φροντίδα και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Η πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία, αποτελεί πρόκληση για τη βελτίωση της ποιότητας της φοίτησης των μαθητών καθώς  και  γενικότερα για  τη βελτίωση της πρόληψης και προαγωγής της υγείας τους. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο του σχολικού νοσηλευτή  στη φροντίδα των  μαθητών με ΣΔτ1 σύμφωνα  με τις απόψεις των γονέων τους. Πρόκειται για  περιγραφική ανασκόπηση και αναζητήθηκαν άρθρα από το 2005 μέχρι σήμερα, που σχετίζονται με τις απόψεις των γονέων σχετικά  με την ασφάλεια και τη φροντίδα του μαθητή με διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον, στις βάσεις δεδομένων PubMed,  Google και  Google Scholar. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι στρατηγικές για την ανάπτυξη του  σχολείου σε ένα ασφαλές περιβάλλον εστιάζουν στις πρακτικές της αγωγής υγείας  με στόχο να υιοθετήσουν οι μαθητές συμπεριφορές που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια. Στα σχολεία  που υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, βελτιώνεται αποτελεσματικά ο μεταβολικός έλεγχος των παιδιών  με διαβήτη, ενισχύεται  το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι γονείς και ταυτόχρονα, προάγεται  ο  σεβασμός  της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Share: