• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι Διεθνείς Αρχές στην Προσέγγιση της Ελλάδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται μία συνοπτική ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, από το 1983 και τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας έως σήμερα. Από την αναδρομή αυτή προκύπτει μία πληθώρα νομοθετημάτων, ελάχιστα εφαρμοσμένων, αλλά και μία σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας της υγειονομικής φροντίδας στη χώρα μας. Με τη Διακήρυξη της Αστάνα το 2018, όπου επικαιροποιείται η Διακήρυξη της Άλμα Άτα, είναι πλέον παγκόσμια τάση και στόχευση η πρωτοβάθμια φροντίδα με απώτερο στόχο την καθολική κάλυψη υγείας. Στο πνεύμα αυτής της τάσης πορεύεται και ο τελευταίος νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα, ο 4486/2017, ο οποίος εμφανίζει πολλά σημεία συμπόρευσης με το πέμπτο άρθρο της Διακήρυξης της Αστάνα. Παρατίθενται ενδεικτικά κάποια συγκριτικά στοιχεία στον τομέα των εμβολιασμών, όπου φαίνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο πρόληψης απέναντι σε σοβαρές ασθένειες. Παρόλα αυτά, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να μπορέσει η χώρα μας να προσεγγίσει το μεγάλο στόχο της καθολικής κάλυψης υγείας.  

Share: