• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Ο όρος ενδοοικογενειακή βία περιγράφει μια βίαιη συμπεριφορά που κυμαίνεται από λεκτική κατάχρηση, σωματική και σεξουαλική επίθεση, βιασμό μέχρι και ανθρωποκτονία. Η βία αυτή ασκείται, στην πλειοψηφία των περιστατικών, από τους άνδρες απέναντι στις γυναίκες που τις περισσότερες φορές κρατούν το «στόμα τους κλειστό» μη γνωρίζοντας από ποιον να ζητήσουν βοήθεια. Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών έχει προσδιοριστεί ως σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας με σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες, προσβάλλοντας την φυσική και συναισθηματική τους ακεραιότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από μελετητές που προέρχονται από διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, έχουν αναπτύξει σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης και αναγνώρισης της ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό να υποστηρίξουν τις γυναίκες-θύματα. Η χρήση αυτών των εργαλείων από τους επαγγελματίες υγείας, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας. Η αποτυχία των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίσουν την ενδοοικογενειακή βία και να προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα και ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες όπως: η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης, η αρνητική στάση απέναντι στα θύματα, η δυσκολία κατανόησης της παραμονής των θυμάτων σε μια βίαιη σχέση. Η βοήθεια και η υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ηθική υποχρέωση των επαγγελματιών υγείας.

Share: