• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι παράγοντες που οδήγησαν την επαγγελματική κυριαρχία της ιατρικής σε ύφεση στη σύγχρονη κοινωνία.
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η υγεία και η ασθένεια εμφανίζουν καταλυτικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στο πέρασμα των αιώνων. Επειδή η αρρώστια διαταράσσει εκτός από τη βιολογική υπόσταση του ατόμου και τον κοινωνικό του ρόλο, κάθε κοινωνία αναπτύσσει διάφορους μηχανισμούς προστασίας της υγείας και αντιμετώπισης της ασθένειας. Στις σύγχρονες κοινωνίες η ασθένεια οδήγησε στην ανάδειξη κοινωνικών ρόλων, επαγγελμάτων και θεσμών εξαιρετικά ποικίλων και σύνθετων, όπως αυτών της επιστημονικής ιατρικής. Σκοπός: της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν σε ύφεση την επαγγελματική κυριαρχία της ιατρικής στη σύγχρονη κοινωνία. Αποτελέσματα: Παρακολουθώντας την εξέλιξη των ασθενειών, διαπιστώνουμε ότι απ’ τις συλλογικές μάστιγες του Μεσαίωνα περάσαμε στις ατομικές ασθένειες ή «ασθένειες του πολιτισμού». Παράλληλη συνάμα ήταν και η πορεία του ιατρικού επαγγέλματος, καθώς από τη συγκεχυμένη μορφή του στον Μεσαίωνα, αναπτύχθηκε ραγδαία τον 20ο αιώνα με την έκρηξη γνώσεων, ανακαλύψεων, αποτελεσματικότητας και κοινωνικού του κύρους. H ιατρική απέκτησε την απόλυτη εξουσία πάνω στην ασθένεια, αφού κατείχε το μονοπώλιο της διάγνωσης και της θεραπείας της. Οι παράγοντες που επηρέασαν την επαγγελματική άνοδο των γιατρών ήταν πολλοί, όπως η θέσπιση ευνοϊκών νόμων, η εκβιομηχάνιση, ο ρόλος του κράτους, η «εξουσία» του νοσοκομειακού γιατρού κ.α.. Όμως πλέον η ιατρο-κεντρική μέχρι σήμερα κοινωνία δείχνει να περνά μια κρίση στην σύγχρονη εποχή, τα αίτια της οποίας είναι ποικίλα (αύξηση των εξόδων για την υγεία, δημοσιονομική κρίση, νέες ασθένειες, πολύπλοκα συστήματα υγείας, έλλειψη ικανοποίησης των ασθενών κ.α.) και έχουν αντίχτυπο τόσο στο ιατρικό σύστημα και στη σχέση γιατρού-ασθενή, όσο και στη δομή της ίδιας της κοινωνίας. Συμπεράσματα: Σήμερα ο ρόλος του γιατρού αποδυναμώνεται, η καθαρά ιατρική και τεχνολογική προοπτική εμφανίζεται πολύ περιοριστική, και η εμφάνιση μιας ασθένειας δεν δεσμεύει μόνο τον ιατρικό θεσμό αλλά μια πολυπλοκότητα δυναμικών της κοινωνίας όπως την οικογένεια, τη διεπιστημονικότητα των επαγγελμάτων και την πολιτεία.

Share: