• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Οι Χρόνιες Παθήσεις ως Ταυτότητα, ως Τρόπος Ζωής ή ως Μήνυμα για Αναδιαμόρφωση Εαυτού – Μελέτη Περίπτωσης (Η Ουσιαστική Συμβολή της Μουσικής Ιατρικής και της Μουσικοθεραπείας )
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η μουσική στην ιατρική ή μουσική ως φάρμακο (music medicine) εστιάζει στην εργαστηριακά μετρήσιμη επίδραση της προηχογραφημένης μουσικής στην ανθρώπινη φυσιολογία ως θεραπευτικό μέσο. Η μουσικοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται εντός και εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, εστιάζει στο υγιές δυναμικό του ανθρώπου (και όχι στο παθολογικό), ασχολείται με αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο στα βαθύτερα επίπεδα του ψυχισμού του, ενθαρρύνει αναδιαμόρφωση εαυτού και υπόσχεται διαχρονικές αλλαγές. Οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, ανεξάρτητα από ηλικία και παθολογία, βιώνουν κάποια μορφή αναπηρίας, η οποία αναστέλλει λειτουργίες ζωτικής σημασίας για την αυτοπραγμάτωσή τους και διαμορφώνει αντίστοιχα τον τρόπο ζωής τους και συχνά ο ασθενής συνδέει την ασθένειά του με την εικόνα για ολόκληρο τον εαυτό του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η περίπτωσης της Καλλιρόης, που από 12ετία ήταν οροθετική και μέσα από το θεραπευτικό πλαίσιο της μουσικοψυχοθεραπείας της δόθηκε η δυνατότητα να βιώσει την αποδοχή του άλλου σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μετακινηθεί σε μονοπάτια αυτοπραγμάτωσης, ουσιαστικής αίσθησης και συνείδησης του εαυτού.

Share: