• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Περιγεννητικό Μητρικό Στρες και Νευρο-συμπεριφοριστική Ανάπτυξη του Εμβρύου και του Παιδιού
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το περιγεννητικό μητρικό άγχος είναι η έκθεση μιας εγκύου γυναίκας στο άγχος, από διάφορους παράγοντες, που δημιουργούν συναισθηματικά φορτία κατά τη διάρκεια της περιόδου της κύησης. Το στρες επηρεάζει τη δραστηριότητα πολλών συστημάτων του σώματος: ΚΝΣ, καρδιο-αναπνευστικό, μεταβολικό, ενδοκρινικό συν ανοσοποιητικό σύστημα. Το μητρικό προγεννητικό και το περιγεννητικό στρες θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στο έμβρυο και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο παιδί.
Στόχος: Αυτή η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποσκοπεί στον εντοπισμό της συσχέτισης του περιγεννητικού μητρικού στρες με τις επιδράσεις στη νευρο-συμπεριφοριστική ανάπτυξη του εμβρύου και του παιδιού.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανάλυση με σκοπό την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με το θέμα, μέσω βάσεων δεδομένων Pubmed, Google Scholar, Scientific Direct και αναγνωρισμένων επιστημονικών πηγών συν κατευθυντήριων γραμμών, στον τομέα της υγείας.
Αποτελέσματα: Το μητρικό άγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οδηγεί σε αύξηση των μητρικών γλυκοκορτικοειδών στα επίπεδα των οποίων τα περισσότερα απενεργοποιούνται στον πλακούντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπλοκές στον οργανισμό του παιδιού στη μετέπειτα ζωή του. Μερικές από τις αλλαγές που συμβαίνουν είναι προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, εύκολη προσοχή, άγχος, αλλά πιο σοβαρές αλλαγές όπως αυξημένες πιθανότητες για διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα ακόμη και άσθμα, είναι μερικές από τις επιπτώσεις του περιγεννητικού μητρικού στρες.
Συμπεράσματα: Η διεθνής βιβλιογραφία των τελευταίων 15 ετών καταδεικνύει ότι το μητρικό άγχος, η κατάθλιψη και το άγχος επηρεάζουν την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «προγραμματισμός εμβρύου». Τέλος, το περιγεννητικό μητρικό άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη βοήθεια, η οποία θα δοθεί από τη μαία και άλλους επαγγελματίες του συστήματος υγείας στη γυναίκα, μέσω ψυχο-προφυλακτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τεχνικών διαχείρισης του στρες και προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης όχι μόνο για τις εγκύους γυναίκα αλλά και για τους συγγενείς της που μεταναστεύουν πιο ομαλά από το ένα στάδιο της ζωής τους στο άλλο.
  

Share: