• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η διαχείριση της επιθετικότητας και τα μέσα ελέγχου της συμπεριφοράς στις ψυχιατρικές δομές είναι ένα φαινόμενο με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Πολλές μελέτες της βιβλιογραφίας ασχολήθηκαν με τη βία, τις αιτίες που την προκαλούν και τις τεχνικές ελέγχου (απομόνωση, καθήλωση) που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προκειμένου να κατασταλεί η βίαιη συμπεριφορά. Ο σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των ψυχικά πασχόντων ασθενών, τη σχέση μεταξύ επιθετικής συμπεριφοράς και ψυχικής διαταραχής καθώς και ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση των περιοριστικών μέτρων. Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Πηγή συλλογής υλικού ήταν η βάση δεδομένων MEDLINE: Για την αντιμετώπιση των ασθενών που βρίσκονται σε κατάσταση διέγερσης ή επιθετικότητας και υπάρχει φόβος να προξενήσουν βλάβη στον εαυτό τους ή στο περιβάλλον τους χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι φυσικού περιορισμού. Η απομόνωση και ο σωματικός περιορισμός χρησιμοποιήθηκαν μέσα στους αιώνες για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς κυρίως στην ψυχιατρικών ασθενών: Η ακούσια νοσηλεία και ο περιορισμός χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που δεν έχουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις ανάγκες του ασθενή και την προστασία του ιδίου και του περιβάλλοντος

Share: