• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η πρόληψη και η θεραπεία των κατακλίσεων αποτελεί ένα μείζον κλινικό πρόβλημα που απασχολεί έντονα τους νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας. Οι κατακλίσεις απαιτούν αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα, παρατείνουν τη διάρκεια νοσηλείας και καθυστερούν την ανάρρωση, αυξάνουν τη θνητότητα και επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος νοσηλείας. Η συχνότητα και η επίπτωση των κατακλίσεων χρησιμοποιούνται ως δείκτες ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας. Η πρόληψη είναι η θεραπεία εκλογής των κατακλίσεων. Η δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών Κατακλίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με την πρόληψη και τη θεραπεία των κατακλίσεων αποσκοπούν στη βελτίωση των ικανοτήτων των νοσηλευτών αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση του προβλήματος. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του κλινικού προβλήματος των κατακλίσεων, όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία τους.

Share: