• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα – κατάσταση και προοπτικές
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι ο μεγάλος ασθενής του ελληνικού συστήματος υγείας. Βρίσκεται σε ένα τέλμα από το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να ξεκολλήσει εδώ και δεκαετίες. Αντίθετα, στην Ευρώπη η ΠΦΥ παίρνει ολοένα και κεντρικότερη θέση στο σύστημα λόγω των δημογραφικών προβλημάτων αλλά και της αυξανόμενης σημασίας της προληπτικής ιατρικής. Λόγω της τραγικής υστέρησης του τομέα ΠΦΥ στην Ελλάδα καθίσταται προβληματική η συμμόρφωση του συστήματος με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την υγεία (καθολικότητα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη). Υπάρχουν ωστόσο προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής και για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος ΠΦΥ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού.

Share: