• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ψυχομετρική αξιολόγηση της ελληνικής έκδοσης του TOSCA-3 για τη μέτρηση της ντροπής και της ενοχής
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η ντροπή και η ενοχή θεωρούνται ως δύο διαφορετικά συναισθήματα, που είναι και «ηθικά» και «συνειδητά» και παρά το γεγονός ότι παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ζωή, η δημιουργία και η εξέλιξη αξιόπιστων μεθόδων για την αξιολόγησή τους είναι σχετικά πρόσφατη. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να προσαρμόσει και να σταθμίσει το TOSCA-3 στην ελληνική πραγματικότητα. Το TOSCA-3 είναι ένα εργαλείο που μετράει τα επίπεδα της ντροπής και της ενοχής και εκτιμά τη ντροπή ως έναν σταθερό παράγοντα της διάθεσης του ατόμου και όχι ως παροδική αντίδραση σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Από τα αποτελέσματά μας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, καθώς και ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας.

Share: