• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ψυχική Υγεία και Πανδημία Covid-19: είναι Πιθανές οι «Παράπλευρες Απώλειες»;
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το τρέχον ξέσπασμα της μόλυνσης από κοροναϊό COVID-19 στους ανθρώπους στο Wuhan (Κίνα) και η εξάπλωσή του σε όλο τον κόσμο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια υγεία και την ψυχική υγεία. Παρά όλους τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού, απαιτούνται πρόσθετες παγκόσμιες στρατηγικές για τον χειρισμό των υφιστάμενων αλλά και των επερχόμενων ζητημάτων ψυχικής υγείας.
Μέθοδος: Ανασύρθηκαν και μελετήθηκαν  πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα σχετικά με την ψυχική υγεία που σχετίζονται με το ξέσπασμα COVID-19 και άλλες προηγούμενες παγκόσμιες μολύνσεις από ιούς.
Συμπεράσματα: Η έκταση, η ένταση, τα αποτελέσματα καθώς και τα σχετικά μέτρα αντιμετώπισης της παρούσας πανδημίας οδηγούν σε πρόσθετα προβλήματα υγείας όπως:  άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα, αϋπνία, άρνηση, θυμό και φόβο παγκοσμίως. Τα χαρακτηριστικά καθώς και τα αποτελέσματα της πανδημίας(εύκολη μετάδοση, ασυμπτωματικοί φορείς, απομόνωση, πιθανότητα θανάτου, αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις, την κοινωνικότητα, αλλαγές στο επαγγελματικό και οικονομικό πλαίσιο κλπ) μεταβάλουν τις καθημερινές συμπεριφορές, Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί επιδρούν σαφώς και στην  ψυχική σφαίρα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και δείχνουν ότι δευτερογενώς  επηρεάζουν την οικονομία, τις στρατηγικές πρόληψης και τη λήψη αποφάσεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους οργανισμούς υγείας και τα ιατρικά κέντρα. Ενώ μπορούν να αποδυναμώσουν τις στρατηγικές ελέγχου του COVID-19 και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη νοσηρότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Share: