• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ψυχολογικές θεωρίες του αλκοολισμού: Η υπόθεση της αυτο-θεραπείας και η σημασία της διπλής διάγνωσης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Οι διαταραχές χρήσης αλκοόλ αποτελούν σημαντική και συχνή διαταραχή με επιπτώσεις τόσο στην υγεία, σωματική και ψυχική, όσο και σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας. Παρά τις σημαντικές προόδους στη νευροαπεικόνιση, στην πειραματική και στην κλινική ψυχοφαρμακολογία δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η πλήρης κατανόηση της αιτιολογίας του αλκοολισμού. Τόσο από το ιστορικό των ασθενών όσο και από το ρόλο της ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών φαίνεται να είναι σημαντική η κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων στη γένεση του αλκοολισμού.
Μία από τις ψυχολογικές θεωρίες, όχι μόνο του αλκοολισμού αλλά και των εξαρτήσεων από άλλες ουσίες (ιδιαίτερα της εξάρτησης από την ηρωΐνη), είναι η υπόθεση της αυτο-θεραπείας. Ο εξαρτημένος ασθενής πάσχει ήδη από συμπτώματα ή ψυχιατρικές διαταραχές και προσπαθεί να ανακουφίσει το ψυχικό στρες που βιώνει μέσω της χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Η ουσία που χρησιμοποιεί είναι συγκεκριμένη για τον κάθε ασθενή και ειδική για τα συμπτώματα που βιώνει. Για παράδειγμα, άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας χρησιμοποιούν την ηρωΐνη για να κατευνάσουν την επιθετικότητά τους.
Στην εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές της υπόθεσης της αυτο-θεραπείας και το πώς αυτή βρίσκει εφαρμογή στους ασθενείς με αλκοολισμό. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της συννοσηρότητας- ή διπλής διάγνωσης, στη σημασία και στη σχέση του με την υπόθεση της αυτο-θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς.

Share: