• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Σχέδιο Επιδημιολογικής Επιτήρησης για Τροφιμογενή - Υδατογενή Νοσήματα μετά από Φυσική Καταστροφή σε Περιοχή της Ελλάδας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή και μάλιστα με αρκετές πρόσφατες καταστροφές από σεισμούς, αλλά και ετερογενείς φυσικές καταστροφές. Πέραν των τεχνικών, ρυμοτομικών και κατασκευαστικών καταγραφών για ζημίες και καταστροφές είναι απαραίτητο να υπάρξει και καταγραφή των επιδημιολογικών κινδύνων. Έχει φανεί από τη διεθνή εμπειρία ότι στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υδατογενών και τροφιμογενών νοσημάτων, τα οποία οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από τις έκτακτες συνθήκες.
Για την επιτυχία της προστασίας του κοινού μετά από μια φυσική καταστροφή, ήτοι σεισμού, απαιτείται η ύπαρξη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα αποτελεί τη βάση για την άμεση αντίδραση σε φυσικές καταστροφές. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό στις περιπτώσεις επιδημιολογικών εξάρσεων είναι η προτεραιοποίηση των δράσεων. Η προτεραιοποίηση είναι μείζονος σημασίας λόγω του ότι οι δράσεις πρέπει να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα υπό τη συνθήκη των περιορισμένων οικονομικών πόρων και του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες απαιτείται η εκπόνηση του προαναφερόμενου κατάλληλου σχεδίου δράσεως, το οποίο πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ήτοι η σαφήνεια, η διαφάνεια και η απλότητα.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια μελέτη, η οποία αποτελεί ένα σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τροφιμογενών και υδατογενών νοσημάτων σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού στην Ελληνική επικράτεια.

Share: