• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

ΣΚΟΠΟΣ. Ο προσδιορισμός του δείκτη μάζας σώματος και των ποσοστών υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και η καταγραφή των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης (σκολίωση - κύφωση).ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 493 μαθητές, ηλικίας 6-16 ετών και των δύο φύλων, των Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου και Λυκείου της Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας κατά τα έτη 2001-2006, κατά την προσέλευσή τους στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Πιθανή σκολίωση διαπιστώθηκε στο 10% των παιδιών. Τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών σημειώθηκαν στην ηλικία των 12,5 ετών (55,6% και 22,2% αντίστοιχα), ενώ στα κορίτσια στην ηλικία των 6,5 ετών διαπιστώθηκε το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας (15,9%) και στην ηλικία των 12,5 ετών το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων (32,1 %). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα έντονο στην αρχή της εφηβείας στα αγόρια. Απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις σε πρωτοβάθμιο τοπικό επίπεδο για την αναχαίτιση του φαινομένου.

Share: