• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Σύνδρομο Brugada Τύπου Ι Διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μία Μελέτη Περίπτωσης
Περίληψη:

Ασθενής 55 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων του Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας (Κ.Υ.Σ) λόγω υπερτασικής αιχμής, με σκοπό να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Από το ατομικό ιστορικό του ασθενή, εμφάνιζε υπερλιπιδαιμία, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ . Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του είχε εικόνα που προσομοίαζε προσθίου διαφραγματικού, μικρή διάρκεια του διαστήματος QTc και μορφολογικές αλλοιώσεις του κοιλιακού επάρματος T. Συνεστήθη στον ασθενή διακομιδή άμεσα στο εφημερεύον δευτεροβάθμιο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ για διερεύνηση, όμως αρνήθηκε ο ίδιος την μεταφορά λόγω έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης. Παρέμεινε στην βραχεία νοσηλεία του Κέντρου Υγείας για πρωτογενή αντιμετώπιση. Έκτοτε συνέχισε την παρακολούθηση του μέσα από το Ιατρείο Χρόνιων Παθήσεων όπου του εδόθη φαρμακευτική αγωγή. Ακολούθησαν επισκέψεις στο ιατρείο για ΗΚΓ έλεγχο όπου είχε την ίδια εικόνα. Μετά από 4 μήνες προσήλθαν τα τέκνα του αναφέροντας αιφνίδιο θάνατο κατά την διάρκεια του ύπνου.Share: