• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Τα προβλήματα υγείας της Ελληνίδας Τσιγγάνας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η έρευνα που αφορά την υγεία των Ελλήνων Τσιγγάνων είναι περιορισμένη. Οι Τσιγγάνες ξεκινούν να γεννούν από πολύ νέες πολλά παιδιά, οι περισσότερες δεν παρακολουθούνται ή δεν παρακολουθούνται συστηματικά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τους και κάποιες γεννούν στους καταυλισμούς. Πολλές μητέρες (11,6%) αναφέρουν ότι τους έχει πεθάνει τουλάχιστον ένα παιδί μέχρι τα 3 του χρόνια. Οι Τσιγγάνες εφαρμόζουν ελάχιστα τον οικογενειακό προγραμματισμό και τα στοιχειώδη για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου και του καρκίνου το μαστού, όμως δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις

Share: