• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
http://www.mohaw.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.ypepth.gr/

Ευρωπαϊκή ένωση-Υγεία
http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Ένωση-Δημόσια Υγεία
http://europa.eu/pol/health/index_el.htm

Παγκόσμιος οργανισμός υγείας
http://www.who.int/en

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας –Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en

European Public Health Alliance (EPHA)
http://www.epha.org

European Public Health Association
http://www.eupha.org

Mental Health Europe (MHE)
http://www.mhe-sme.org/en.html

Δικτυακή πύλη για την υγεία
http://www.ygeianet.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

International Council of Nurses
http://www.icn.ch

NANDA
http://www.nanda.org

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
http://www.enne.gr

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
http://www.esne.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι. Λάρισας
http://www.teilar.gr

Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Τμήμα Νοσηλευτικής
http://medcare.teilar.gr

Τμήμα Νοσηλευτικής-Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης «Ψυχική Υγεία-Ειδική Αγωγή»
http://ygeia.teilar.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
http://www.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής
http://www.med.uth.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad3/index.htm

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΤΕΚ
http://www.iatrotek.org

CINAHL
http://www.ebscohost.com/cinahl

MEDLINE
http://www.nlm.nih.gov/databases/databases_medline.html

ELSEVIER
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
http://www.ekt.gr

Scopus
http://www.scopus.com/scopus/home.url