• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Φόρμα Επικοινωνίας
Στοιχεία επικοίνωνιας

Μπορείτε επίσης να επικοίνωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση

Τμήμα Νοσηλευτικής
  • ΤΕΙ Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα
  • 2410684260 (Γραφείο κ. Στυλιανής Κοτρώτσιου)
  • 2410684345 (Γραφείο κ. Θεοδόση Παραλίκα)
  • info@inhealthcare.gr