Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Αντιψυχωτικά φάρμακα και υπερπρολακτιναιμία: παράγοντες κινδύνου και παθοφυσιολογικός μηχανισμός

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Η υπερπρολακτιναιμία αποτελεί συχνό εύρημα σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιψυχωτικά φάρμακα. Η έγκαιρη αναγνώριση και η κατάλληλη αντιμετώπισή της είναι σημαντικές για την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλεί και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Από τα αντιψυχωτικά φάρμακα, όλα τα παλαιότερα ή κλασικά αντιψυχωτικά μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων προλακτίνης μέσω αποκλεισμού των D2 υποδοχέων στη φυματοχοανική οδό. Από τα νεότερα ή άτυπα αντιψυχωτικά, περισσότερο φαίνεται να ευθύνονται η ρισπεριδόνη και η παλιπεριδόνη. Με δεδομένη τη σημασία της διάγνωσης και αντιμετώπισης της υπερπρολακτιναιμίας σε ασθενείς υπό αντιψυχωτική αγωγή, είναι απαραίτητη η γνώση των παραγόντων κινδύνου και του παθοφυσιολογικού μηχανισμού που την προκαλεί, τους οποίους και περιγράφουμε.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...