Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Μία ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της Κάκωσης Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ): η πρόληψη, η αποκατάσταση και η διεπιστημονική ομάδα

Τύπος Άρθρου :

Ανασκόπηση


Εισαγωγή: Η Kάκωση του Nωτιαίου Mυελού (ΚΝΜ) αποτελεί μία σοβαρή ιατρική κατάσταση, με πολλαπλές επιπτώσεις και μακροχρόνια, πολύπλοκη θεραπευτική αντιμετώπιση. Κάθε χρόνο,υφίστανται ΚΝΜ περίπου 250.000-500.000 άνθρωποι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός:Η προσέγγιση και ανάδειξη της σημαντικότητας της πρόληψης και αποκατάστασης της ΚΝΜ, που αφορούν στις κύριες αιτίες και τα μετέπειτα προβλήματά της, βάσει των παγκόσμιων βιβλιογραφικών δεδομένων και συστάσεων. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων και δεδομένων στην αγγλική γλώσσα, τελευταίας πενταετίας και ελεύθερης πρόσβασης, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, GoogleScholar και Scopus και σε διεθνείς οργανισμούς, με λέξεις-κλειδιά “spinal cord injury”, “tetraplegia”, “quadriplegia”, “paraplegia”, “rehabilitation”, “prevention”. Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ΚΝΜ οφείλεται σε αίτια που προλαμβάνονται (τροχαία ατυχήματα 38%, πτώσεις 30% κ.α.) και αφορά κυρίως το ανδρικό φύλο (80%) και ηλικίες 15-35 ετών (50%-70%). Οι επιπτώσεις της ΚΝΜ είναι κυρίως παθολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-οικονομικές, ενώ παράλληλα αποτελεσματικές προληπτικές παρεμβάσεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα πρόληψης. Η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς και της οικογένειάς του από τη διεπιστημονική ομάδα, καθώς και οι βασισμένες στην κοινότητα διαδικασίες αποκατάστασης, είναι απαραίτητες για την επίτευξη βέλτιστης αποκατάστασης, ποιότητας ζωής και κοινωνικής επανένταξης. Συμπεράσματα: Η εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων, με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και η περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, είναι κρίσιμης σημασίας. Παράλληλα, επιτακτική είναι η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Τέλος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρία, καθοριστική είναι η ανάπτυξη ποιοτικών, κατάλληλων και λειτουργικών δομών αποκατάστασης αλλά και η διευκόλυνση πρόσβασής τους σε ποικίλους χώρους, όπως χώρους εργασίας, αναψυχής κλπ.

Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...