Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Η έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού μόνο σε ηλεκτρονική μορφή είναι μια πρακτική εφαρμογή διαδεδομένη στη διεθνή βιβλιογραφία, όχι όμως και στη χώρα μας. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου αυξάνει την απήχηση της επιστημονικής πληροφορίας αφού την διαχέει-μεταδίδει ευκολότερα και ταχύτερα και μειώνει την κατανάλωση χαρτιού. Ο αναγνώστης εάν είναι εξοικειωμένος μπορεί να διαβάζει μόνο στην οθόνη του υπολογιστή του ή και να εκτυπώνει όποιο κείμενο κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ενημέρωσή του.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα αυτού του περιοδικού είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους φορείς που άμεσα (γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λ.π) ή έμμεσα (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές κ.λ.π) σχετίζονται με την φροντίδα υγείας. Θέση στις σελίδες του περιοδικού έχουν θέματα υγείας από την ενδομήτρια ζωή, την νεογνική, παιδική ηλικία και την ενήλικο ζωή. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη από διαταραχές που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τα λοιμώδη νοσήματα, τα τροχαία ατυχήματα κ.λ.π.

Το περιοδικό θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή την επικοινωνία με τους αναγνώστες, δημοσιεύοντας επίκαιρα θέματα, προγράμματα συνεδρίων, ανακοινώσεις εκδηλώσεων και βέβαια θα είναι ανοικτό σε ηλεκτρονική ψηφιακή επικοινωνία.

Τα μέλη της συντακτικής επιτροπής θα προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην καλύτερη επιλογή της ύλης, έτσι ώστε το περιοδικό να αποτέλεσει αγαπημένη θέση αναζήτησης των αναγνωστών στο χώρο της επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Σας προσκαλώ επομένως να στείλετε τα αποτελέσματα της ερευνητικής σας δραστηριότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο. Οι σελίδες είναι ανοικτές στις εργασίες σας.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία.

 

ΚΙ Γουργουλιάνης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Παρακαλώ περιμένετε...