• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αναδρομικές μνήμες των αρνητικών γεγονότων της ζωής και καρδιοφοβία: Έλεγχος της διαμεσολάβησης της εχθρότητας.
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι μνήμες των στρεσογόνων γεγονότων της παιδικής ηλικίας μπορεί να σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων κατά την ενήλικη ζωή. Σκοπός: η διερεύνηση της σχέσης των αναμνήσεων στρεσογόνων γεγονότων της παιδικής ηλικίας με το άγχος για την καρδιακή λειτουργία στην ενήλικη ζωή. Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα (100 άνδρες - 200 γυναίκες, μέσης ηλικίας 33(12,5) με εύρος 18-75), οι οποίοι απάντησαν στην ελληνική έκδοση των ερωτηματολογίων α) άγχος για την καρδιακή λειτουργία (CAQ), β) εχθρότητα και Κατεύθυνση της εχθρότητας (HDHQ), καθώς και ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις αναμνήσεις στρεσογόνων εμπειριών της παιδικής ηλικίας. Αποτελέσματα: Οι μνήμες των στρεσογόνων γεγονότων της παιδικής ηλικίας συσχετίστηκαν με υψηλότερα επίπεδα τόσο του άγχους για την καρδιακή λειτουργία όσο και της εχθρότητας (r =.005). Ακόμη, τα υψηλά επίπεδα του άγχους για την καρδιακή λειτουργία συσχετίστηκαν με μια εχθρική στάση (r ≤ .001). Από τα μοντέλα παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι η κριτική των άλλων, η παρορμητική εχθρότητα, η ενοχή και η παρανοειδής εχθρότητα διαμεσολαβούν πλήρως μεταξύ των αναμνήσεων στρεσογόνων γεγονότων παιδικής ηλικίας και του άγχους για την καρδιακή λειτουργία στις γυναίκες (β=.416, β=. 379, β= 529 β=.323, p=<.004). Συμπέρασμα: Ο έλεγχος της εχθρικής συμπεριφοράς μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ευαισθησία στο άγχος και τη σωματοποίηση σε άνδρες και γυναίκες, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας σε πιο ποιοτική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ατόμων.

Share: