• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ανάλυση αντι-καπνιστικών πολιτικών: μια σύγκριση μεταξύ Αρμενίας, Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναλύει τις αντικαπνιστικές πολιτικές σε Ελλάδα, Αρμενία και Νέα Ζηλανδία αναδεικνύοντας τις ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές των χωρών αυτών. Σκοπός: ήταν η διερεύνηση και συγκριτική μελέτη των αντικαπνιστικών πολιτικών και πρακτικών σε χώρες με αντιδιαμετρικά πολιτισμικά υπόβαθρα μέσω της συγκριτικής κριτικής ανάλυσης. Συζήτηση: Η Ελλάδα έχει αποκριθεί σχετικά αργά προς τις σύγχρονες αντικαπνιστικές πολιτικές. Η Νέα Ζηλανδία διατηρεί πάγιο δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία. Η Αρμενία είναι μεταξύ των κορυφαίων πέντε χωρών παγκοσμίως καταναλωτών προϊόντων καπνού, με σχεδόν τρία τέταρτα του πληθυσμού να είναι ενεργοί καπνιστές. Είναι μια από τις τελευταίες χώρες που υιοθέτησε μια επίσημη αντικαπνιστική πολιτική η οποία απορρίφθηκε δύο φορές από το τοπικό Κοινοβούλιο και ακόμα δεν εφαρμόζεται πλήρως, αν και έχει γίνει επίσημος νόμος του κράτους από το 2005. Συμπεράσματα: Πολλοί Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται τις αντι-καπνιστικές πολιτικές ως απειλή των ατομικών τους ελευθεριών. Είναι φανερό πως τα αντικαπνιστικά μοντέλα πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους τις αντιστάσεις του ενήλικου πληθυσμού στην αυτό-προσδιοριζόμενη έννοια της ατομικής ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Αυτός ο παράγοντας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα επιχειρήματα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι τα νέα αντικαπνιστικά μοντέλα θα πρέπει να στοχεύουν στις νεότερες γενιές και στο γυναικείο πληθυσμό.

Share: