• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος (Armeo Spring) στη λειτουργικότητα του άνω άκρου και στη καρδιακή συχνότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) ανήκει στα μείζονα προβλήματα δημόσιας υγείας και αποτελεί παγκοσμίως την τρίτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιακά νοσήματα και τον καρκίνο. Οι διαταραχές μετά από ένα Α.Ε.Ε. περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων με νευρολογικά ελλείμματα, που διαρκούν από μία ημέρα έως και χρόνια αναπηρία. Οι εργοθεραπευτές συμμετέχοντας στη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση πολλών κινητικών ελλειμμάτων σε άτομα με Α.Ε.Ε., χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών μεθόδων. Τα τελευταία 15 χρόνια η χρήση ρομποτικών συσκευών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποθεραπείας ασθενών με νευρολογικές διαταραχές, όπως το Α.Ε.Ε. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας δύο προγραμμάτων αποκατάστασης, η μία ομάδα έκανε χρήση της ρομποτικής συσκευής (ArmeoSpring) (πειραματική ομάδα) και η άλλη ομάδα ακολούθησε συμβατικό πρόγραμμα Εργοθεραπείας (ομάδα ελέγχου) για 2 εβδομάδες, 5φορές/εβδ., διάρκειας 30λεπτών/συνεδρία, στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ημιπληγικού άνω άκρου και της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με Α.Ε.Ε. Λειτουργικά υπήρξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης των τεστ λειτουργικότητας (WMFT-ποιότητα, BBT) και της δύναμης λαβής σε κάθε ομάδα (p<.05). Καρδιαγγειακά δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης των συμμετεχόντων, ούτε μεταξύ των δύο ομάδων. Η ρομποτική συσκευή Armeo-Spring αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο των θεραπευτών για την αποκατάσταση των κινητικών ελλειμμάτων που προκαλεί ένα Α.Ε.Ε., ωστόσο προγράμματα αποκατάστασης μεγαλύτερα σε διάρκεια, ένταση και συχνότητα είναι αποτελεσματικότερα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της καρδιακής συχνότητας των ασθενών με Α.Ε.Ε., από το πρόγραμμα μικρής διάρκειας που εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη έρευνα.

Share: