• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Από την Alma-Ata στην Astana
Περίληψη:

Το 1979 στην πόλη  Alma-Ata πραγματοποιείται συνάντηση όλων των κρατών για να οριοθετηθεί η σύγχρονη προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σαράντα χρόνια μετά, πραγματοποιείται συνάντηση στην πόλη Astana με σκοπό την επιβεβαίωση των διδαγμάτων της διακήρυξης που είχε οριοθετηθεί το 1979. Η ΠΦΥ στην Ελλάδα έχει δεχθεί τροποποιήσεις από το 1983 ως σήμερα, και χαρακτηρίζεται από ημιτελείς νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Ο τελευταίος σταθμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η δημιουργία των ΤΟΜΥ με την παροχή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Το πέμπτο άρθρο της Astana αναφέρει ότι η ΠΦΥ θα παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες αυτές προσδιορίζεται και η πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών. Ο τρόπος ζωής του κοινωνικού συνόλου έχει αυξήσει τους θανάτων NCDS (Noncommunicable  diseases), με την παχυσαρκία να συμβάλει στην ραγδαία αύξηση τους. Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν οι δείκτες παχυσαρκίας, θανάτων  από διαβήτη και ισχαιμικά επεισόδια της Ελλάδας σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές που έθεσε το Υπουργείο Υγείας το 2017 έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους πυλώνες της διακήρυξης της Astana. Στόχος τους είναι να προωθήσουν την κοινωνική, σωματική και ψυχική πρόοδο της «υγείας για όλους».  

Share: