• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Θεωρία Εστιασμένης Φροντίδας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Το γενικό πλαίσιο του εννοιολογικού μοντέλου αυτής της θεωρίας είναι «από το όλο στο ένα» Kurt Lewin(1). Μία θεώρηση κατά την οποία το άτομο αντιμετωπίζεται μεν ολιστικά, αλλά προέχει έντονα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που το απασχολεί και ίσως το οδηγεί σε δεινή θέση. Αν δεν αντιμετωπιστεί το προεξέχον πρόβλημα, τότε το άτομο περιέρχεται σε κατάσταση συνεχούς ανησυχίας, οπότε η ολιστική αντιμετώπισή του γίνεται σχεδόν αδύνατη. Όταν όμως λυθεί άμεσα το έντονα εμφανές πρόβλημα με βάση τη θεωρία της Λογικομαθηματικής μάθησης του J. Piaget(2), μειώνεται η ανησυχία του και μπαίνει σε άλλο επίπεδο η επικοινωνία και η συνεργασία του ίδιου του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την εστιασμένη φροντίδα όπου ο επιστήμων νοσηλευτής αφού έχει προσδιορίσει το μέρος του όλου – δηλαδή το κυρίαρχο πρόβλημα- εστιάζει όλη την προσπάθειά του για άμεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος (RGK). Επίσης, ενσωματώνει σε αυτό το εστιασμένο πλαίσιο συγκεκριμένες λήψεις αποφάσεων βάσει συγκεκριμένου επίσης επιλεγμένου αφαιρετικά σχεδίου δράσης (αποτελούμενο από τρία στάδια), όχι μόνο ερμηνεύοντας επιστημονικά δεδομένα αλλά αλλάζοντάς τα, αν και όπου χρειάζεται(3). Ειδικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία που αναπτύχθηκε, αποτελείται από τρία στάδια και στοχεύει στο να αντιμετωπίζει τον ασθενή ολιστικά αλλά και να εστιάζεται στο κυρίαρχο πρόβλημά του.

Share: